patronuojančioji įmonė

patronuojančioji įmonė
patronuojančioji įmonė statusas Aprobuotas sritis draudimas apibrėžtis Įmonė, kuri atitinka bent vieną iš šių kriterijų: 1) įmonė turi daugumą akcininkų ar kitų dalyvių balsų kitoje įmonėje; 2) įmonė, būdama kitos įmonės akcininkė ar dalyvė, turi teisę skirti ir atšaukti daugumą šios įmonės administravimo, valdymo ar priežiūros organo narių; 3) įmonė turi galimybę daryti lemiamą poveikį kitai įmonei dėl sudarytų su šia įmone sutarčių arba dėl šios įmonės steigimo sandorio ar įstatų nuostatų; 4) įmonė, kuri dėl sutarčių, sudarytų su kitos įmonės akcininkais ar dalyviais, kontroliuoja daugumą šios kitos įmonės akcininkų ar dalyvių balsų; 5) atliekant draudimo ir (ar) perdraudimo įmonių grupės priežiūrą – įmonė, kuri, draudimo priežiūros institucijos nuomone, daro lemiamą poveikį kitai įmonei. atitikmenys: angl. parent undertaking šaltinis Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo pakeitimo įstatymas

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • mišrios veiklos draudimo kontroliuojančioji įmonė — statusas Aprobuotas sritis draudimas apibrėžtis Patronuojančioji įmonė, kurios bent viena iš patronuojamųjų įmonių yra draudimo ar perdraudimo įmonė arba kitos Europos ekonominės erdvės valstybės draudimo ar perdraudimo įmonė, bet kuri pati nėra… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • dalyvaujanti įmonė — statusas Aprobuotas sritis draudimas apibrėžtis 1) Patronuojančioji įmonė; 2) įmonė, Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nurodytais būdais dalyvaujanti kitoje įmonėje; 3) įmonė, nors ir nesusijusi Lietuvos Respublikos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • draudimo kontroliuojančioji įmonė — statusas Aprobuotas sritis draudimas apibrėžtis Patronuojančioji įmonė, kuri nėra mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji įmonė ir kurios pagrindinis tikslas yra įsigyti ir turėti dalyvavimo teises patronuojamosiose įmonėse, kai tos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • parent undertaking — patronuojančioji įmonė statusas Aprobuotas sritis draudimas apibrėžtis Įmonė, kuri atitinka bent vieną iš šių kriterijų: 1) įmonė turi daugumą akcininkų ar kitų dalyvių balsų kitoje įmonėje; 2) įmonė, būdama kitos įmonės akcininkė ar dalyvė, turi …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • mixed-activity insurance holding company — mišrios veiklos draudimo kontroliuojančioji įmonė statusas Aprobuotas sritis draudimas apibrėžtis Patronuojančioji įmonė, kurios bent viena iš patronuojamųjų įmonių yra draudimo ar perdraudimo įmonė arba kitos Europos ekonominės erdvės valstybės… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • participating undertaking — dalyvaujanti įmonė statusas Aprobuotas sritis draudimas apibrėžtis 1) Patronuojančioji įmonė; 2) įmonė, Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nurodytais būdais dalyvaujanti kitoje įmonėje; 3) įmonė, nors ir nesusijusi… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • dominant influence — tiesioginis lemiamas poveikis įmonei statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Lemiamas poveikis kitai įmonei, atsirandantis dėl bent vienos iš šių sąlygų: 1) įmonė turi kitos įmonės daugiau kaip pusę… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • tiesioginis lemiamas poveikis įmonei — statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Lemiamas poveikis kitai įmonei, atsirandantis dėl bent vienos iš šių sąlygų: 1) įmonė turi kitos įmonės daugiau kaip pusę dalyvių balsavimo teisių; 2) įmonė,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • insurance holding company — draudimo kontroliuojančioji įmonė statusas Aprobuotas sritis draudimas apibrėžtis Patronuojančioji įmonė, kuri nėra mišrios veiklos finansų kontroliuojančioji įmonė ir kurios pagrindinis tikslas yra įsigyti ir turėti dalyvavimo teises… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • relevant group — susijusių įmonių grupė statusas Aprobuotas sritis investicinių paslaugų teikimas apibrėžtis Įmonių grupė, kuriai priklauso finansų maklerio įmonė ir kurią sudaro patronuojančioji įmonė, jos patronuojamosios (dukterinės) įmonės ir kitos įmonės,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”